$ Tatai Halászat
Tatai Öreg-tó
Európa egyetlen olyan városi tava, melyen az őszi és téli hónapokban vadludak és más költöző madarak tízezrei találnak átmeneti menedéket.
Bemutatkozás

A Magyar Állam tulajdonában áll a tatai 3167/1 hrsz.-ú, 219 ha 2830 m2 térmértékű ingatlan, mely természetben Tata, Öreg-tó.

A tavon a Magyar Államot megillető halgazdálkodási jogot korábban, haszonbérleti szerződés keretében a Tatai Mezőgazdasági Zrt. „fa” gyakorolta. A zrt.-nek az erre vonatkozó joga 2015. december 31. napjával lejárt.

A tulajdonos Magyar Állam haszonbérleti pályázatot írt ki a tó halgazdálkodási jogára vonatkozóan. A pályázati felhívás értelmében a halgazdálkodási jog haszonbérletére vonatkozó szerződés 15 évre kerül megkötésre.

Tata Város Önkormányzata a Magyary tervben rögzítette, hogy a város történelmi hagyományait fel kívánja eleveníteni, meg kívánja őrizni, ennek keretében a városban működő iskolák oktatásra építő, foglalkozást teremtő halgazdálkodást kíván folytatni. Így Tata Város Önkormányzata 2016 áprilisában megalapította a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. Megalakításának célja a Magyary tervben meghatározott célon belül a tatai Öreg-tó vízminőségének megőrzése melletti ökológiai célú halgazdálkodás folytatása a tavon. Ennek érdekében a Magyar Állam által kiírt, az Öreg-tó halgazdálkodási jogának haszonbérbe adására irányuló pályázati felhívásra pályázatot nyújtottunk be. A pályázaton a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. a Tatai Sporthorgász és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen polgári jogi társaságként indult. A benyújtott pályázatok értékelése alapján 2016 júliusában a polgári jogi társaság a tó halászati hasznosítási jogát a következő 15 évre elnyerte.

Az Öreg-tó tradicionálisan a pontyállományáról, nevezetesen az étkezési célra szánt pontynevelésről vált híressé. A továbbiakban a kft. ezt a hagyományt kívánja folytatni, így fő tevékenységként az édesvízi halgazdálkodást célozta meg.

A vállalkozás gazdálkodásának helyszíne a Tata város belterületén elhelyezkedő Öreg-tó, amely a nemzetközi jelentőségű Ramsari Egyezmény hatálya alá tartozó terület, valamint Natura 2000 besorolású, továbbá helyi jelentőségű természetvédelmi terület.

Az Öreg-tó nem klasszikus halastó, hanem halgazdálkodási vízfelület, így a vízszinttartást és a vízkormányzást nem a halgazdálkodási jog jogosultja végezi, hanem a tó kezelője, aki az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. A halgazdálkodást az üzemrendhez igazodva kell végeznünk.

A fenti cél keretén belül az alábbi célkitűzések megvalósulása érdekében tettünk lépéseket a 2017. évben:

  • A partvonal és a mederfenék alkalmassá tétele a halgazdálkodási tevékenység elvégzéséhez.

  • Extenzív halgazdálkodás kialakítása, figyelembe véve, hogy szervesen illeszkedjen a környékbeli turizmusba.

  • A vízszintszabályozó műtárgyak előtt halrácsok elhelyezése, és ezek folyamatos takarítása

  • Folyamatos vízminőség ellenőrzés

  • A halak egészségi állapotának folyamatos ellenőrzése

  • A tó természeti érdekeinek védelme

  • A tóban tilos a horgászat, ennek a szabálynak a folyamatos betartatása

  • A Vár árokrendszerének bekapcsolása a gazdálkodásba

  • Halgazdálkodási szempontból elsődleges cél a vízterületen élő halak állományainak védelme, az extenzív módon történő haltenyésztés.

Mivel a polgári jogi társaság 2016. júliusában írta alá az Öreg-tó halgazdálkodási jogának haszonbérletére vonatkozó szerződést, így tényleges halgazdálkodási tevékenységet 2016-os évben nem tudtunk végezni. A 2017-es év volt az első olyan év amelyben már ezen tevékenységet el tudtuk látni. A társaság ugyanakkor nem rendelkezett megfelelő eszközállománnyal ahhoz, hogy a halgazdálkodási tevékenységet a jogszabályokban meghatározott módon önállóan ellássa, ezért az idei év elején egyeztetéseket kezdeményeztünk egy együttműködő partner bevonására. Ezen megbeszélések eredményeképp az Aranyponty Zrt.-vel sikerült egy megfelelő együttműködési javaslatra jutnunk. Így Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2017. (III.30.) Tata Kt. jóváhagyó határozata alapján létrejött a Tatai Öreg-tó Kft. és az Aranyponty Zrt. között az együttműködési megállapodás, melynek keretében belül az együttműködő partner a kft. által, a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényből és a haszonbérleti szerződésből eredő kötelezettségeinek ellátásában működik közre.

A megállapodás értelmében a zrt. az alábbi feladatok ellátásában működött közre:

- a minőségi, állategészségügyi és szállítási dokumentációkkal ellátott tenyész anyag kihelyezésében;

- a tó lehalászásában és a halállomány értékesítésében;

- a működéshez szükséges anyagok – takarmány, klórmész – helyi beszerzésében;

- a halak igény szerinti etetésében;

- a tóban zajló biológiai folyamatok nyomon követésében, és az ehhez kapcsolódó esetleges beavatkozások elvégzésében;

- minden egyéb, a halgazdálkodás területén adódó rendkívüli esemény (O2 hiány, halpusztulás, stb.) lehetőség szerinti megelőzésében, elhárításában;

 

A haltelepítésre már az együttműködési megállapodás keretében került sor. A haltelepítés során a vízterület elhelyezkedését, nagyságát, vízjárást, természeti adottságait, a tó természetes eltartó képességét, a vállalt extenzív módon történő halgazdálkodás irányelveit, valamint a természetvédelmi előírásokat kell figyelembe venni.

A nyári időszakban a tó tisztasága, az ökológiai egyensúly kialakulása, a vállalt halgazdálkodás miatt kiváló volt. Jó irányba mutat, hogy a haltelepítésekkel közvetett módon a tó vízminőség paramétereinek javulását is sikerült elérnünk.

A nyár folyamán az időjárás alakulása mellett a sikeres halgazdálkodási tevékenységünkre az orvhalászat veszélyeztette. A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. halőreinek folyamatos ellenőrzési tevékenysége miatt a tópart biztonságosabb lett.

Minden tetten ért orvhorgász ellen rendőrségi feljelentést teszünk.

Diákok tisztították meg a vár környékét a Föld Napja alkalmából
A Kuny Domokos Múzeum és a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. szervezésében tatai diákok takarították és szépítették a várudvart és a várárok területét április 21-én, a Föld Napja alkalmából. Karsainé Haris Hajnalka a Tatai Öreg-tó Halászati Kft. ügyvezetője elmondta: - a…
2018-04-21
Megfelelő az Öreg-tó vízminősége
Az ÁNTSZ tatabányai laboratóriumában folyamatosan vizsgálják a tatai Öreg-tó vízminőségét. A tóból 5 helyen vesznek mintát, majd ezeket elemzik a szakemberek. Az elmúlt időszak adatai alapján elmondható, hogy az Öreg-tó keleti partján - az Építők Parki szabadstrandnál és a Gubacsi…
2008-07-21
Közérdekű adatok

Ügyvezető neve: Karsainé Haris Hajnalka

Szerződés szerinti bére - 200.000 Ft/hó - a megbízási szerződésben rögzítetten kívül egyéb juttatásban nem részesül.

Szerződésének határideje  - 2018.09.30

 

Felügyelő bizottság tagjai:

Heitz Ferenc

Sárai Imre

Balogh István

A Felügyelő bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek.

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

Egyszerűsített éves beszámoló 2017

A KBTV II.§. 3 bekezdés szerint közzéteendő szerződés nincs.